Hvad er økonomisk kriminalitet? 

Økonomisk kriminalitet har eksisteret i århundreder, men udtrykket “økonomisk kriminalitet” kom først frem i slutningen af det 20. århundrede. I sin enkleste form er økonomisk kriminalitet enhver form for ulovlig aktivitet, der involverer penge eller ejendom. Der findes forskellige typer af økonomisk kriminalitet, lige fra bedrageri til hvidvaskning af penge og meget mere. Lad os se nærmere på økonomisk kriminalitet, og hvordan den påvirker både enkeltpersoner og virksomheder. 

Typer af økonomisk kriminalitet 

De mest almindelige typer af økonomisk kriminalitet omfatter svindel, insiderhandel, bestikkelse, falskmøntneri, underslæb, cyberkriminalitet, identitetstyveri og hvidvaskning af penge. Svindel henviser til ulovlige aktiviteter som f.eks. vildledning eller bedrag for at opnå økonomiske fordele eller andre fordele (https://strafferetsadvokater.dk/skatte-og-momssvig/). Insiderhandel forekommer, når en person bruger fortrolige oplysninger om en virksomhed med henblik på at træffe en investeringsbeslutning. Bestikkelse indebærer, at man tilbyder nogen noget af værdi til gengæld for en gunstig behandling eller tjenesteydelser. Falskmøntneri indebærer, at der fremstilles falske penge eller dokumenter med det formål at narre folk til at tro, at de er ægte. Underslæb er, når nogen stjæler midler, som allerede er blevet betroet dem af en anden person eller organisation. Cyberkriminalitet omfatter brug af teknologi som computere og internettet til at begå kriminelle aktiviteter som f.eks. at stjæle data eller sprede malware. Identitetstyveri er, når nogen får fat i personlige oplysninger som f.eks. kreditkortnumre for at få adgang til finansielle konti uden tilladelse. Hvidvaskning af penge er en proces, hvor ulovligt skaffede midler tages fra ulovlige kilder og ledes gennem legitime kanaler for at få dem til at fremstå lovlige. 

Virkningerne af økonomisk kriminalitet 

Økonomisk kriminalitet kan have ødelæggende virkninger for både enkeltpersoner og virksomheder. Den kan føre til faldende forbrugertillid, hvilket kan resultere i lavere salgsmængder for en virksomhed og tabte arbejdspladser for de ansatte i virksomheden. Det kan også føre til højere omkostninger som følge af øgede sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes for at afværge fremtidige forsøg på økonomisk kriminalitet inden for en organisation eller en industrisektor. På det individuelle plan kan økonomisk kriminalitet forårsage uoprettelig skade både økonomisk og følelsesmæssigt, da ofrene ofte føler sig krænket efter at være blevet ofre for denne form for kriminalitet. Derudover kan gerningsmændene risikere alvorlige konsekvenser afhængigt af, hvor de bor, da mange lande har love mod visse typer økonomisk kriminalitet med høje bøder til følge, hvis nogen bliver taget i at begå den inden for deres grænser. 

Det kan konkluderes, at økonomisk kriminalitet er enhver form for ulovlig aktivitet, der involverer penge eller ejendom, og som kan have ødelæggende virkninger for både enkeltpersoner og virksomheder, hvis den ikke behandles korrekt og hurtigt af de retshåndhævende myndigheder og medlemmer af samfundet som helhed, der er dedikeret til at stoppe disse typer aktiviteter fra at forekomme regelmæssigt i deres samfund eller lande som helhed.