Strafferetsadvokater

Strafferetsadvokater

Hos Strafferetsadvokater er vi altid klare til at række dig en hjælpende hånd. Hos os finder du den juridiske bistand, som dine omstændigheder kræver. Hvis man har været udsat for, at en anklagemyndighed mener, at man har begået en forbrydelse, så er man bedre stillet, hvis man henvender sig til os. Vi værner om vores klienters interesser og sørger for, at deres sag bliver behandlet efter lovens bestemmelser. Hvis det drejer sig om skattesvig, momssvig, afgiftssvig eller en anden form for økonomisk kriminalitet, så kan man regne med at finde en ekspert inden for skatteret, som kan hjælpe en til at overvinde de udfordringer, man står over for. Vi har fuld forståelse for, at det kan være meget belastende for en af vores klienter at blive sigtet for forhold, der kan føre til en tiltale og en eventuel retssag. Derfor lytter vi til vores klienters bekymringer og besvarer alle de nagende spørgsmål, der måtte opstå. Det er en del af den professionelle juridisk bistand, vi yder vores klienter.

Strafudmåling

Det er vigtigt at pointere, at det er de færreste skatteklagesager, der fører til fængselsstraf. Der skal være tale om en meget grov sag, hvor der er solide beviser for, at den mistænkte har handlet bevidst og overlagt. Det kræver, at der er beviser nok til at slå fast, at det har været tilfældet. I langt de fleste sager mangler der afgørende dokumenter, der er solide nok til, at man kan få en fængselsstraf. Derfor ender de fleste sager i en bøde eller en form for samfundstjeneste.